ĐỘC ÁC*

Ảnh: Sưu tầm


Bà nội ư? Giết cháu!
Bác sĩ ư? Giết người!
Con người ư? Khốn nạn!
Súc vật ư? Đúng rồi!

Thiên chức của bà nội
Là yêu thương cháu mình
Tại sao lại giết nó
Cả loài người ghét khinh

Thiên chức của bác sĩ
Là tận tuỵ cứu người
Tại sao lại giết cháu
Rúng động cả loài người

Hai lần dùng thuốc chuột
Để toan giết cháu mình
Nhẫn tâm và độc ác
Cả loài người thất kinh

Không xứng là bác sĩ
Phải loại ra khỏi ngành
Không xứng là bà nội
Cần phải tống giam nhanh
7/8/2020
Tú Sụn
* Nữ bác sĩ, phó chủ nhiệm khoa sản, Chử Thị Mỹ Lệ ở Thái Bình, đã 2 lần đầu độc cháu nội 11 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuột.