CHỨC QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm

CHỨC QUYỀN
Chức quyền phương tiện thực mê tơi
Có được ngẫu nhiên sẽ đổi đời
Vợ bỗng oai phong như vợ chúa
Con liền kiêu hãnh tựa con trời
Xe sang lộng lẫy nhiều càng sắm
Biệt thự nguy nga mấy cũng chơi
Lợi lộc nâng tầm tư sản đỏ
Thượng lưu nhung lụa, lại như vôi
15/6/2022
Tú Sụn