NGÓ LƠ

Ảnh: Sưu tầm


NGÓ LƠ
Mấy đời tứ trụ cứ như mơ
Thảm cảnh nhiêu khê vẫn đến giờ
Thầy giáo dạy thêm nhiều tối mắt
Học sinh cõng ráng mệt bơ phờ
“Mỗi năm bộ sách đành đem bỏ
Giới chức ăn phần phải ngó lơ”*
Bộ trưởng đồng lần đều kiếm chác
Tương lai giáo dục quá lu mờ
15/9/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ