TẠI SAO CÓ BỨC CUNG NHỤC HÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Bức cung là bản chất
Của đế quốc thực dân
Là một bọn thối nát
Làm gì có công bằng

Nhục hình là bản chất
Của độc đoán chuyên quyền
Là một bọn bỉ ổi
Xã hội không được yên

Chế độ ta vẫn có
Bức cung và nhục hình
Lâu nay vẫn tồn tại
Lấy gì đây chứng minh?

Tự “diễn biến, chuyển hoá”
Trong bộ máy Chính quyền
Là bộ phận không nhỏ
Đã khuynh đảo Chính quyền?

Nên cán cân công lý
Bị bọn chúng bẻ cong
Để bảo vệ đồng bọn
Để cấp trên được lòng

Và chuyện quá vô lý
Bệnh thành tích lâu nay
Phá án sớm xuất sắc
Được cấp trên vỗ tay

Và chuyện nhận hối lộ
Đưa vi phạm thành không
Nên bức cung người khác
Đưa án đi ngược dòng

Và côn đồ đồi bại
Dốt đội lốt công an
Nên xem thường pháp luật
Bắt được người đánh càn

Và ganh tỵ, tư oán
Tạo cớ để trả thù
Bắt đánh không thương tiếc
Bức cung cho vào tù

Xã hội không chấp nhận
Bức cung và nhục hình
Gây hoen ố chế độ
Nhưng chỉ là bất bình
11/5/2020
Tú Sụn