GỞI ANH CHỮ*

Ảnh: Sưu tầm


Hồi anh còn chức còn quyền
Anh đã sai trái làm phiền đến dân
Những gì dân ước, dân cần
Anh luôn đối xử bất nhân, cường hào
Khinh khi đồng chí, đồng bào
Lập nhóm lợi ích để đào của công
Sông Trà bày xảo chặn dòng
Đội chi ngân sách chực hòng chia nhau
Đường ven biển ngó thấy đau
Đường tệ, không cống nhìn nhau mà buồn
Đội vốn bốn ngàn tỷ luôn
Thanh tra chưa biết ngọn nguồn ra sao
Đất nông nghiệp anh cũng bào
Mấy chục dự án lao đao dân nghèo
Đất đô thị anh cũng khèo
Công viên anh xoá làm theo Nguyễn Hoàng
Anh dung túng cho bà Giang
Tạo nên vô số dân oan vật vờ
Ngấm đòn dân chúng phát khờ
Tương lai Quảng Ngãi mịt mờ vì anh
Đấu tranh cũng đã đấu tranh
Ngồi ghế lãnh đạo sao đành làm ngơ
Dân khóc anh cũng trơ trơ
Dân oan anh cũng vịt vờ qua loa
Chỉ lo nhiều của, nhiều nhà
Biệt phủ rải khắp, bao la đất vàng
Cuộc đời anh quá cao sang
Sự nghiệp anh quá vẻ vang một thời
Giờ đây danh vọng qua rồi
Hậu quả thế đấy nhắn lời anh nghe
Một lũ cùng nhóm cùng phe
Anh khuyên chúng nó hãy dè chừng đi
Luật nhân quả anh hiểu gì
Đâu thể thoát được một khi trời hành
Gieo hậu hoạ cũng là anh
Gặt lấy quả cũng là anh rõ ràng
Thôi anh đừng có hoang mang
Mình làm mình chịu không oan anh à!

Dân gọi “lãnh chúa” không ngoa
Cũng do “lịch sử” tỉnh nhà mà thôi!
2/8/2020
Tú Sụn
* Nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.