TÂY NGUYÊN MÙA THU

Ảnh: Sưu tầm


TÂY NGUYÊN MÙA THU
Dã quỳ lác đác điểm ven đường
Xanh mướt ngàn thông chút nắng vương
Trùng điệp đồi xanh vờn lộng gió
Quanh co đường đỏ trải mù sương
Thơm lừng hương sắc lan cùng bản
Bát ngát hoa màu rộ khắp nương
Háo hức Thu về mùa mộng ước
Tây nguyên tuyệt diệu một miền thương
8/9/2023
Tú Sụn