TÂM TƯ VỀ ĐỒNG ĐỘI

Ảnh: Của đồng đội


Trở về từ mặt trận
Với nhiều tấm huân chương
Làm công dân bình dị
Hoà chung với đời thường

Làm người dân chân chất
Không công thần kiêu căng
Không đòi hỏi chế độ
Không xeo nạy công bằng

Phục viên nhận một cục
Nên giờ không có lương
Nên kiếm ăn lam lũ
Nên một nắng hai sương

Cả một thời trai trẻ
Xông pha nơi tuyến đầu
Mang trong mình bệnh tật
Nên giờ hay ốm đau

Đồng đội tôi thế đấy
Không tư lợi cho mình
Chỉ tự hào thoả mãn
Trở thành cựu chiến binh

Mỗi lần dự gặp mặt
Là hăng hái, râm ran
Vẻ mặt vui như tết
Cụng ly và hát vang
25/7/2020
Tú Sụn