LÒNG ĐAU

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn nhành trước gió đong đưa
Nhớ về một thuở ta vừa yêu nhau
Nhìn bông hoa thấy lòng đau
Không em hoa đã thôi màu phai hương
3/4/2020
Tú Sụn