KHI LÍNH CHIẾN “VỀ VƯỜN”

Ảnh: Sưu tầm

Chiến binh rời khẩu súng về vườn
Lởn vởn trong mơ ở chiến trường
Khó nhọc dần quen cho cuộc sống
Vươn lên hoà nhập với đời thường
Tiền lương ba cọc nghe buồn bã
Phụ cấp ba đồng thấy thảm thương
Gắng sức mưu sinh làm đủ việc
Nhưng còn chất lính để nêu gương
29/6/2021
Tú Sụn