LẠI BÊ BỐI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Ảnh: Sưu tầm


Trường cán bộ quản lý giáo dục
Mà tại sao vi phạm tày đình
Chính bộ trưởng bổ nhiệm lên đấy
Hiệu trưởng mà làm việc bất minh

Đó chính là ông Hà Thanh Việt
Đã chiếm đoạt sáu trăm triệu đồng
Tiền ngân sách cấp để hoạt động
Một con sâu đục khoét của công

Không những thế, còn nhiều khuất tất
Như ăn chia trong các hợp đồng
Kể cả lập hồ sơ kê khống
Để rút tiền khảo sát dễ không

Khi giảng viên làm đơn tố cáo
Thì ông ta chống chế loanh quanh
Đứng đầu bộ làm ngơ, bỏ mặt
Hỏi có còn thể thống của ngành

Bê bối chồng lên trên bê bối
Yếu kém chồng yếu kém lôi thôi
Ngành giáo dục tiêu điều, tệ hại
Đất nước này tàn lụi đến nơi
2/11/2018
Tú Sụn