YÊU MÃI

 


(Vận hồi đầu)

Yêu lắm em ơi mãi mãi yêu
Nhiều đêm trăn trở nhớ em nhiều
Nhớ hình bóng ấy ngàn ngàn nhớ
Yêu tính tình em vạn vạn yêu
Sớm đợi nhắn tin từ sáng sớm
Chiều nghe điện thoại suốt ban chiều
Đẹp lòng thoả nguyện tình yêu đẹp
Yêu mãi suốt đời chết vẫn yêu
25/6/2021
Tú Sụn