HÒN CHỒNG

ĐÁ ÔNG BÀ CHỒNG
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Khéo khéo bày trò tạo hoá công
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng
Gan nghĩa dãi ra cùng chị Nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đá kia còn biết xuân già giặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung

(Hoạ bài ĐÁ ÔNG BÀ CHỒNG của Hồ Xuân Hương)
HÒN CHỒNG
Bởi giời có mắt đã luôn công
Vô giác vô tri đá cũng chồng
Ông đón nắng nung khoang ngực nở
Bà cam rêu phủ trái tim hồng
Dưới trời hoan hỉ mây cùng gió
Mặt đất vuông tròn núi với sông
Non nước hữu tình ai cũng ngắm
Thả hồn bay bổng tận không trung
12/7/2021
Tú Sụn