RẠN VỠ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


RẠN VỠ…
Nỗi nhớ từ đây vẫn chất chồng
Nhưng rồi rạn vỡ biến hư không
Đường xưa lạnh lẽo màn sương giá
Quán cũ đìu hiu giọt rượu nồng
Chợt đến hôm nay màu nắng lụa
Hay về tháng ấy buổi chiều đông
Tình như mật ngọt thành dang dở
Kỷ niệm rồi thưa cất mãi lòng
Ai Thuy Tran 2/11/2021.
*******
Vịnh ” RẠN VỠ” -(Thơ Ai Thuy Tran)
(Thủ vĩ ngâm)
Mơ về chốn cũ có buồn không
Rạn vỡ phôi phai một giấc nồng
Một mảnh trăng treo đầu khóm trúc
Mơ về mỗi tối bóng đèn chong
Mong sao nắng ấm ngày mai đến
Đợi mãi hoàng hôn vợ đón chồng
Bạn hữu điền trang còn mấy đứa
Mơ về chốn cũ có buồn không ?
Ttương Quang Thọ

Hoạ bài RẠN VỠ của Ai Thuy Tran-hoạ nguyên vận

RẠN VỠ
Chúng mình nghĩa vợ thắm duyên chồng
Vui ít buồn nhiều có biết không
Gió chướng hoa tàn phai sắc thắm
Giông rền nhuỵ rã nhạt hương nồng
Từ khi ấm áp như mùa hạ
Đến lúc lạnh lùng tựa tiếc đông
Hạnh phúc chưa lâu đà rạn vỡ
Trách ai nỡ tạo cảnh đau lòng
3/11/2021
Tú Sụn