CÁI ĐIẾU CỦA UỶ BAN (thơ vui)*

Ảnh: Sưu tầm


Đã là cái điếu của uỷ ban
Của công bố trí giữa cơ quan
Thay phiên tuần tự cùng nhau hít
Đã thèm cái thú các quan hoang

Đã là cái điếu của uỷ ban
Siêng năng mông má ắt nên sang
Thơm tho mời gọi làm mê mẫn
Miễn phí vô tư chực sẵn sàng

Công lao cái điếu của uỷ ban
Diễn ra thầm lặng lại vẻ vang
Thoả lòng quan lớn, vui quan nhỏ
Xì xụp tò te sướng ngút ngàn

Công lao cái điếu của uỷ ban
Không thể đem so với bạc vàng
Phục vụ lâu ngày thành quý giá
Thế rồi ưu ái ắt lên quan
5/8/2020
Tú Sụn
* Cái điếu cày để hút thuốc lào.