THẦY GIÁO SUY ĐỒI*

Ảnh: Sưu tầm


Đích danh phó hiệu trưởng
Chơi ma tuý tại trường
Rất táo bạo mở tiệc
Pháp luật đã coi thường

Thầy giáo không mô phạm
Đạo đức quá suy đồi
Là đối tượng hiểu biết
Ma tuý vẫn cứ chơi

Thầy mà dùng ma tuý
Vậy thì trò thế nào
Ngành giáo dục quản lý
Sự việc này nghĩ sao

Tôi xin hỏi anh Nhạ
Làm Bộ trưởng được không?
Dày mặt chẳng từ chức
Nên nhân dân phiền lòng
21/9/2020
Tú Sụn
* Phó hiệu trưởng mở ‘tiệc ma túy’ cùng 1 giáo viên và 2 người khác ngay tại trường