QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI

Ảnh: Sưu tầm


Ma đội lốt hiệu trưởng
Quỷ đội lốt người trần
Vẫn ung dung tồn tại
Đúng là đồ bất nhân

Không còn chút nhân cách
Làm một việc nhớp nhơ
Hắn lạm dụng tình dục
Đến hàng chục trẻ thơ

Là một người đồi bại
Không xứng đáng làm thầy
Hắn đang tâm giết chết
Tâm hồn trẻ thơ ngây

Loại khỏi ngành giáo dục
Cái loại thầy bất lương
Và đem ra truy tố
Kẻ gây ra tai ương

Có trình độ đại học
Mà hoang phí cuộc đời
Làm tiêu tan sự nghiệp
Nhục muôn đời không thôi
16/12/2018
Tú Sụn