MAN MÁC TRỜI THU

Ảnh: Sưu tầm

Tàn phai hạ trắng ánh thu sang
Man mác đường thôn ngập lá vàng
Mây mỏng hững hờ sườn núi vắng
Nắng thưa se sắt mé đồi hoang
Mới đây hội ngộ luôn nồng nhiệt
Mà đã chia tay quá sẽ sàng
Ngấn lệ một đời đau bất tận
Sóng ngầm còn mãi dội miên man
28/10/2021
Tú Sụn