HẦU HẾT THỨ TRƯỞNG VỀ HƯU ĐỀU XIN LẬP HỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Lúc đương chức liếm láp no cành
Khi về hưu vẫn xin lập hội
Vì là hội kiếm chác vô tội
Không lập hội thì nỡ sao đành

Lúc đương chức bổng lộc, áp phe
Tiền vô nhà thường xuyên như nước
Khi về hưu tìm đâu có được
Xin lập hội làm tiền khoẻ re

Lúc đương chức sân trước, sân sau
Lợi kếch xù thu vào không xuể
Khi về hưu sân nào cũng bể
Không lập hội tiền kiếm ở đâu

Lúc đương chức, Thứ trưởng oai phong
Mở miệng ra có gang có thép
Khi về hưu vế nào cũng lép
Phải lập hội, được gọi là ông

Tất tần tật hội đều ăn hại
Moi ngân sách ra để chia nhau
Vô tích sự! Xin nói cho mau
Ấy thế mà vẫn luôn tồn tại
20/11/2019
Tú Sụn
* Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung nói.