LÃNH ĐẠO TỈNH KHUYẾT TẬT

Ảnh: Sưu tầm


Chuyện vô lý ở Lào Cai
Đường đường đã diễn kéo dài mười năm
Lãnh đạo tỉnh chớ hỏi thăm
Chưa giao đất chúng đã băm nát rừng
Không cấp phép vẫn tưng bừng
Động thổ xây dựng không ngừng hiên ngang
Đó là thuỷ điện Tà Thàng
Với hai ngàn tỷ đàng hoàng công khai
Thanh tra tỉnh phải thở dài
Ba không ba có mới tài làm sao
Không giao đất đã tào lao
Không cấp phép hỏi ai nào dám xây
Không nghiệm thu thế mới hay
Ấy mà chứng nhận* trao tay ba lần
Chuyện này có ở cõi trần
Thiên đình chắc phải trăm phần nể nang
Dân hạ lưu quá bàng hoàng
Nếu như vỡ đập tang hoang có ngày
Ôi lạ thay! Quá lạ thay
Lãnh đạo tỉnh bấy lâu nay làm gì
Mù ư ? Chắc cũng có khi
Điếc ư? Chắc đã phong bì phong bao
Lãnh đạo khuyết tật ai bầu
Mà gây hậu quả gieo sầu cho dân
28/7/2019
Tú Sụn

*  cấp giấy chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 20/7/2009 cho công ty Vietracimex Lào Cai và tăng tổng mức đầu tư lên 2.147 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 vào ngày 15/12/2011 và giấy chứng nhận thay đổi lần ba ngày 3/6/2013.