HÃY YÊU VÌ

Ảnh: Quang Thư


HÃY YÊU VÌ
Em ơi cuộc sống hãy yêu vì
Phía trước còn dài chớ tự ti
Rèn luyện kiên trì đừng ngại vậy
Vui chơi thoả thích phải lo chi
Lục tuần nhảy nhót là ưa lắm
Cửu thập đi rong có ngán gì
Đâu phải bi quan thời Đỗ Phủ
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”*
30/11/2022
Tú Sụn
* Lời thơ của Đỗ Phủ