LỖI TẠI THƠ (hoạ thơ)

Ảnh: MKX


Bài xướng:
LỖI TẠI THƠ
Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ
Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.
Mong ghé thăm nhau nhìn thấy mến
Ước về nhớ bạn lạc trong mơ.
Say mê ngất ngất tình dâng mắt
Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.
Người hỡi đa tình chi lắm thế
Hồn ta lạc lõng bến ngu ngơ…
TRẦN VĂN SỸ (Vũng Tàu)
.
Bài họa:
LỖI TẠI THƠ
Ngày rung cán bút nghĩ về thơ
Đêm cạnh đèn khuya giấc ngủ chờ
Trí mãi vọng tình hình với bóng
Tâm hoài hướng mộng thực cùng mơ
Tìm từ đối – nghịch điên đầu óc
Lựa chữ bình – thanh rối bến bờ
Ai bảo lang mang vì thế sự
Để người và ngợm cứ lơ ngơ…!
Sài Gòn, 01-7-2021.
NGUYỆT MINH HỒ
*******
GÓP BÚT CÙNG THI HỮU
(Vịnh ” LỖI TẠI THƠ ” -(Thơ Trần Văn Sỹ)
Cố chối cho là lỗi tại thơ
Tình xưa nghĩa cũ cứ lơ mơ
Chờ nhau đã mấy mùa sim tím
Đợi mãi bao hè trắng gốc bơ
Xướng họa văn chương tìm cảm hứng
Giao lưu nét bút lại mong chờ
Buồn vương mắt ướt tình lai láng
Ngấn lệ hoen mi khép hững hờ !
Trương Quang Thọ

Hoạ bài LỖI TẠI THƠ của Trần Văn Sỹ

LỖI TẠI THƠ
Đơn giản là vì thích đọc thơ
Chậm đăng thôi đã ngóng mong chờ
Đọc đi bụng dạ hoài tơ tưởng
Đảo lại tâm hồn miết mộng mơ
Yêu dấu thi nhân dâng tới bến
Tương tư tác giả đến vô bờ
Tại thơ nên trót gây lầm lỗi
Nhất quyết bắt đền chớ giả ngơ
20/2/2022
Tú Sụn