ÔNG NÀY ĐÁNG TRÁCH

Ảnh: Sưu tầm


Ông này thật đáng trách
Tên là Đỗ Duy Cường
Xếp Trung tâm Nhiệt đới
Làm Bạch Mai tang thương

Không nhớ lầm lần trước
Các bé ở Bắc Ninh*
Nhiễm sán do thực phẩm
Ông nói là thường tình

Lần này dịch Co vit**
Cả thế giới mịt mù
Ông nói lây nhiễm thấp
Chính xác là đồ ngu

Trình độ thuộc hạng bét
Mà sao làm quan to
Gây nguy hiểm xã hội
Còn ông này còn lo

Co vit lây nhiễm thấp
Ông mở mắt ra coi
Bạch Mai ngáp rồi đó
Ông là tên nảy nòi

Làm công tác cán bộ
Là phải chọn người tài
Chớ nhận loại chạy chọt
Đất nước mất tương lai
1/4/2020
Tú Sụn
* Năm 2019 ông ta bảo vệ che chắn cho Bí thư Bắc Ninh về vụ hơn 500 bé mầm non nhiễm sán do ăn thực phẩm nhiễm sán ở các trường mầm non của tỉnh, ông ta nói tỷ lệ nhiễm như thế là bình thường!
** Lần này trước dịch Covid 19, ông ta dẫn lời cho là của thế giới.”Khoa học đã chứng minh có những mức độ lây nhiễm khác nhau: Sởi cao nhất, rồi đến Thuỷ đậu, Cúm. Riêng virus corona, Tổ chức Y tế Thế giới xác định mức lây nhiễm thấp.”