NGƯỜI CHIẾN BINH NƠI KHU CÁCH LY

Ảnh: Sưu tầm


Vinh quang thay những người chiến sĩ
Xả thân mình vì nước vì dân
Luôn đi đầu bất kỳ nhiệm vụ
Luôn xung phong khi Tổ quốc cần

Trận tuyến này anh không cầm súng
Vì kẻ thù sát thủ vô hình
Biết hiểm nguy nhưng không chùn bước
Dẫu hy sinh, xin nhận chết vinh

Không sa trường nhưng đầy gian khổ
Không đạn bom, cái chết cận kề
Cứ vẫn phải thức khuya dậy sớm
Vẫn vui lòng dẫu có khen chê

Khi dịch tăng càng tăng vất vả
Cách ly đông nặng nhọc càng nhiều
Việc có tên không tên đều nhận
Đều hài lòng đồng loại thân yêu

Quá mến thương và thật khâm phục
Người chiến binh nơi khu cách ly
Đó là những chiến sĩ quả cảm
Đáng vinh danh dưới ánh quân kỳ
17/8/2020
Tú Sụn