NÓI NHƯ HỀ

Ảnh: Sưu Tầm


Đại điện viện kiểm soát
Nói Vũ Nhôm và Dương
Làm tha hoá cán bộ
Đúng là quá phi thường

Cán bộ là cấp tướng
Là chủ tịch tỉnh thành
Tép rêu như Dương, Vũ
Sao tha hoá ông Bành

Những ông tướng có cở
Những chủ tịch cấp cao
Đâu dễ bị tha hoá
Bởi mấy thằng tào lao

Nói thế này mới đúng
Các lãnh đạo kể trên
Đã thoái hoá biến chất
Hoặc mua chức trèo lên

Loại mua quan bán chức
Hầu hết là ươn hèn
Tất cả là dốt nát
Đều thiếu đỏ thừa đen

Đại diện viện kiểm soát
Nói sao giống như hề
Hai bị can Dương, Vũ
Vừa lên mặt vừa chê
28/11/2018
Tú Sụn