CHẲNG PHẢI LÀ THU

Ảnh: Sưu tầm


Dùng dằng nắng hạ chuyển sang thu
Ngóng đợi mưa ngâu cứ mịt mù
Chán nắng cây sầu hoa chẳng nở
Cầu mưa lá rụng gió hoài ru
Người buồn thảm cảnh càng buồn bã
Cảnh đẹp sầu bi vẫn ngục tù
Vĩnh viễn từ đây mình cách biệt
Thu này cũng chẳng phải là thu
16/7/2019
Tú Sụn