EM CÓ HIỂU

Ảnh: Sưu tầm


EM CÓ HIỂU
Minh chứng đã mơ ước thiết tha
Đất trời cùng suối cạnh bên nhà
Bình yên cảnh ngát xanh cây cỏ
Ngọt dịu miền tươi thắm lá hoa
Hình bóng nhớ thương lời vẳng vọng
Nghĩa ân trông ngóng tiếng đưa xa
Xinh xinh dáng đợi chờ trưa sớm
Tình đẹp mãi em có hiểu ta
31/10/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ dưới lên, từ phải sang trái)

Ta hiểu có em mãi đẹp tình
Sớm trưa chờ đợi dáng xinh xinh
Xa đưa tiếng ngóng trông ân nghĩa
Vọng vẳng lời thương nhớ bóng hình
Hoa lá thắm tươi miền dịu ngọt
Cỏ cây xanh ngát cảnh yên bình
Nhà bên cạnh suối cùng trời đất
Tha thiết ước mơ đã chứng minh