ĐÃ CHẾT VẪN CHỈ ĐẠO AN TOÀN THỰC PHẨM*

Ảnh: Sưu tầm


Chuyện thật như đùa đang diễn ra
Một người đã chết, đã ra ma
Còn chỉ đạo an toàn thực phẩm
Hà Nôi ơi! Đừng úm ba la

Cán bộ bây giờ quá ngu ngơ
Làm ăn cẩu thả lại khù khờ
Đã chết rồi mà còn danh sách
An toàn thực phẩm? Có mà mơ

Lãnh đạo bây giờ quá quan liêu
Ngồi trong phòng lạnh, chỉ bấy nhiêu
Sao không ngó kĩ rồi hãy ký
Hay chăng mưu chước đã ký liều

Ông Sửu ơi! Là quá hổ ngươi
Bệnh quan liêu nguồn gốc do lười
Bé cái nhầm, vụng về, lơ đãng
Hãy lắng nghe cả nước họ cười
20/4/2019
Tú Sụn
* Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội lại có cả tên người đã chết. Cụ thể, trên cổng thông tin điều hành của UBND TP Hà Nội đăng tải Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (công văn số 1730/QĐ-UBND ký ngày 9/4/2019), trong đó có tên ông Lê Tiến Dũng  – nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới đã chết từ cuối năm 2018.