CHIỀU NAY THĂM MỘ

 


Tà huy đổ úa triền non
Hoang vu một cõi héo hon một mình
Chiều nay thăm chốn u minh
Mộ bia trầm mặc, uy linh đất trời
Hắt hiu u ẩn em ơi
Vẳng sâu giun dế vọng lời thở than
Nhớ em đau đớn bàng hoàng
Yêu em thao thức miên man đêm trường
Đầy vơi giọt luỵ nhớ thương
Ngồi đây đợi đến tà dương khuất dần
5/7/2019
Tú Sụn