HOÁ BỊ CAN

Ảnh: Sưu tầm


HOÁ BỊ CAN
Một lòng thẳng thắn nói hiên ngang
Vì nước thương dân chấp bạo tàn
Dũng cảm đương đầu loài giặc bợm
Kiên trì bảo vệ lũ dân oan
Cường quyền trấn áp thành công lí
Chính nghĩa ngậm ngùi hoá bị can
Pháp luật chông chênh nên thất bại
Công bằng phấn đấu quá gian nan
19/11/2023
Tú Sụn