XƯỚNG HOẠ VỀ CON CHÓ

Ảnh: Sưu tầm

VỊNH CON CHÓ

Đêm ngày thấp thỏm sủa gâu gâu
Lúc ngóng cổ cao lúc ngoảnh đầu
Góc bếp gầm gừ hù lũ chuột
Hiên nhà ngoe nguẩy thức canh thâu
Cơm thừa lọt máng tha hồ quẩy
Cá cặn quăng khay mặc sức thầu
Mới tối hôm qua còn luẩn quẩn
Mà giờ bọn trộm bắt đi đâu

Tiêu Tường

*** CÁC BÀI THƠ HỌA***

CHÓ CON

Ngồi buồn thỉnh thoảng lại kêu gâu
Chủ gọi lăng xăng tới dụi đầu
Bảo vệ sau vườn khi sáng bửng
Canh phòng trước cửa lúc đêm thâu
Bà cho miếng thịt nhanh nhanh đớp
Bé quẳng phần xương vội vội thầu
Bởi nghịch nên thường ra phía ngõ
Trộm mà bắt được biết tìm đâu?

Phương Nguyên
01/01/2017

CHÓ KHÔN

Thấy người lạ đến xổ vào gâu
Lúc biết rằng quen mới cụng đầu
Cửa trước mưa buồn canh suốt buổi
Hiên ngoài gió lạnh trực bao thâu
Không mê bạc vạn thằng to chức
Chẳng khoái tiền muôn kẻ chủ thầu
Dẫu đói mơ chi dùng bả nhử
Hao mồi cũng chả được chi đâu

Hàn Phong

CẤM CHÓ THẢ RÔNG

Hết tru lại cử sủa thì gâu
Kêu cẳng trong khi…đánh chỗ đầu
Sực ẩu; buộc mồm tra nút bóp
Cắn càn; xích cổ buộc dây thâu*
Đói đưa chén cháo liền lo đớp
No gặp cục xương cũng ráng thầu
Luật cấm thả rông đành phải cột
Trước nhà, gốc mận chứ đi đâu.
(*) thâu=cột ngắn lại.
1/1/2018
Lý Quê- (Phu Quy Dang)

CÚN NHỎ

Giữ việc canh nhà tiếng sủa gâu
Lòng trung khỏi cãi xếp lên đầu
Hiên vườn buổi rạng hoài coi suốt
Cổng ngõ đêm về lại thức thâu
Trẻ lỡ…thường tranh phần dọn hót
Đồ dơ…chẳng quản miếng rơi thầu
Thương mày bữa trước còn quanh quẩn
Ấy vậy bây giờ ở mãi đâu ?

TVV
1/1/2018

ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH

Giữ của người vào cất tiếng gâu
Phục tùng thân chủ để hàng đầu
Ngày canh cổng ngõ luôn giờ ngọ
Tối gác hiên hè suốt tháng thâu*
Mắm cặn kêu mời lên giọng đớp
Cơm thừa hú gọi đánh đuôi thầu
Bỗng dưng một bữa không về lại
Mãi nhớ buồn phiền biết hỏi đâu?

Huỳnh Thâm

VỊNH CON CHÓ

Kẻ lạ ra vào lại sủa gâu
Việc canh nhà cửa lấy làm đầu
Thông tin nắm được nhanh xem xét
Tiếng động thu về vội lọc thâu
Cửa trước đêm ngày vui đảm nhiệm
Vườn sau sớm tối thích bao thầu
Tình nồng chủ tớ càng thân thiện
Thử tách nhau rời có được đâu

_Văn Luyện_

Bài hoạ:

CHÓ BÔNG
Đời em kiếp chó chẳng thèm gâu
Cố bảo thì im khó ngúc đầu
Tủ kính trưng bày trông chễm chệ
Giường êm ôm ấp thoả đêm thâu
Cơm gà cá gỏi chưa màng đến
Vịt nướng heo quay chả muốn thầu
Sống thế đừng cho là chảnh choẹ
Ai mà chửi chó có buồn đâu
16/1/2019
Tú Sụn