KHÔNG NÊN DỰNG TƯỢNG LÝ THÁI TÔNG TRƯỚC TOÀ*

Ảnh: Sưu tầm


Tìm biểu tượng công lý
Của toà án tối cao
Là thành ý rất tốt
Với quốc gia, đồng bào

Nhưng ai đó đề xuất
Dựng tượng Lý Thái Tông
Trước toà án các cấp
Chắc không ai đồng lòng

Theo lịch sử nước Việt
Là nhà vua hiền tài
Có được nhiều công trạng
Nhưng cũng có cái sai

Cái sai được ghi lại
Là vụ “loạn tam vương”
Nhân hậu không phép tắc
Phản nghịch mà đoái thương

Cái sai được ghi lại
Là vụ “loạn họ Nùng”
Nùng Trí Cao không xử
Phản loạn mà bao dung

Lý Thái Tông có xứng
Được dựng tượng trước toà?
Rồi xử con quan chức
Thì cũng sẽ được tha?

Lý Thái Tông không thể
Đại diện cho công minh
Xử là phải đúng luật
Không vì nghĩa vì tình

Rồi vấn đề ngân sách
Xem lãng phí hay không
Tượng cao hơn năm mét
Mà phải đúc bằng đồng

Có gần ngàn toà án
Đúc gần ngàn tượng đồng
Vị chi mấy ngàn tỷ
Lại tăng thêm nợ công!

Nhà thầu nào trúng mánh
Đúc ngàn bức tượng này
Phải chuẩn bị đi nhé
Mở tiệc mà khao ngay!
28/4/2020
Tú Sụn
* Phó chánh án TAND tối cao vừa ký công văn gửi TAND các cấp về việc tổ chức lấy ý kiến lựa chọn mẫu phác thảo tượng vua Lý Thái Tông để đặt tại trụ sở TAND tối cao, trụ sở tòa án quân sự và tòa án các cấp.