KHÂM PHỤC VÀ YÊU THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Sống trong một xã hội
Mỗi người chọn một nghề
Phù hợp với trình độ
Và sở thích, say mê

Có điều rất thực tế
Ai cũng muốn việc nhàn
Có điều là bản chất
Ai cũng muốn cao sang

Ai cũng chọn như vậy
Thì việc nặng ai làm
Ai cũng mong như thế
Thì việc bẩn ai kham

Khi nhìn những hình ảnh
Của các anh công nhân
Đang ngâm mình dưới cống
Mà thấy lòng ngại ngần

Các anh không sợ bẩn
Các anh không sợ hôi
Các anh vẫn vui vẻ
Làm điều tốt cho đời

Có bao nhiêu chất độc
Biết bao nhiêu chất dơ
Đó là những hiểm họa
Sẽ xảy ra bất ngờ

Thấy những rác, chai lọ
Trong lòng cống lềnh bềnh
Giận kẻ vô ý thức
Thương người vớt chúng lên

Trách các nhà quản lý
Trách người dân bầy nhầy
Rác bỏ không đúng chỗ
Ra nông nỗi thế này

Các anh rất dũng cảm
Chọn con đường thiện lương
Lòng luôn luôn khâm phục
Một hình ảnh yêu thương
3/7/2018
Tú Sụn