HỌC TRÒ NGU*

Ảnh: Sưu tầm


Tất cả cán bộ và đảng viên
Học tập và làm theo gương Bác
Đại hội cấp phường hoa bát ngát
Học trò ngu, nhìn thấy phát điên
27/4/2020
Tú Sụn
* Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, phường Trần Lãm tp Thái Bình, trên khán đài chủ tịch đoàn tràn ngập hoa, nhìn thấy mà phát điên!