ĐÊM THU CÔ QUẠNH

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM THU CÔ QUẠNH
Ngoài song gió chuyện với vườn cây
Một bóng đèn chong ngọn lắt lay
Réo rắt côn trùng thao thức gọi
Lập loè đom đóm quẩn quanh bay
Giường đôi cô quạnh dài muôn thuở
Bóng chiếc buồn hiu suốt tháng ngày
Giá lạnh trời Thu càng héo hắt
Nỗi này thống thiết có ai hay
11/9/2023
Tú Sụn