NÉT ĐẸP LÀNG QUÊ

Ảnh: Sưu tầm


NÉT ĐẸP LÀNG QUÊ
(Lục chuyển hồi văn)
Hương nồng toả khắp rộ ngàn hoa
Lộng gió trời mây trải thước tha
Vương nắng lúa xanh màu ngọc dát
Phủ rêu ghềnh xám cảnh sương sa
Đường lan cỏ nõn khoe bên cạnh
Suối lượn đồi quanh thấy tít xa
Thương nhớ mãi rồi yêu mến thật
Vườn trong nở nụ đẹp xinh nhà
17/4/2023
Tú Sụn
********************************
Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên:

Nhà xinh đẹp nụ nở trong vườn
Thật mến yêu rồi mãi nhớ thương
Xa tít thấy quanh đồi lượn suối
Cạnh bên khoe nõn cỏ lan đường
Sa sương cảnh xám ghềnh rêu phủ
Dát ngọc màu xanh lúa nắng vương
Tha thướt trải mây trời gió lộng
Hoa ngàn rộ khắp toả nồng hương
——————————————————
Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, có thể đọc theo sáu cách:
1. Đọc xuôi
2. Đọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược