GIỌT BUỒN NGÀN THU

Ảnh: Sưu tầm


Âm thầm lặng lẽ canh thâu
Đếm từng tiếng mõ kinh cầu đêm khuya
Ngoài kia sương đẫm đầm đìa
Gió than lời thảm, lá lìa cành xanh
Giờ đây chỉ một mình anh
Một phòng một bóng vắng tanh một đời
Không em buồn lắm em ơi
Đau thương sầu lệ đầy vơi bao lần
Em đi để lại cõi trần
Muôn vàn nhung nhớ một thân héo mòn
Hết rồi ân ái vuông tròn
Còn đâu đầm ấm cháu con những ngày
Kể từ đây anh trắng tay
Tột cùng đau khổ đắng cay quay cuồng
Tháng ngày nhớ tiếc em luôn
Giọt thương vạn kiếp giọt buồn ngàn thu
23/7/2019
Tú Sụn