TẾT

Ảnh: Sưu tầm


XUÂN
Tác giả: Tú Xương
Xuân từ trong ấy mới ban ra
Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà.
Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Loẹt loè trên vách, bức tranh gà.
Chí cha chí chát khua giầy dép
Đen thủi đen thui cũng lượt là.
Dám hỏi những ai nơi cố quận
Rằng xuân xuân mãi thế ru mà ?

(Hoạ bài XUÂN của Tú Xương – hoạ đảo vận)
TẾT
Năm mới lân la đến khắp nhà
Bao nhiêu gom góp lại chưng ra
Cây nêu vừa cắm như bày tết
Câu đối đem treo để gọi là
Thịt lợn vài cân cùng chục cá
Bánh chưng dăm cái với con gà
Tết này phải nặn cho ra tết
Hèn mọn thành ra đến thế mà
6/7/2921
Tú Sụn