GỞI BÁC MẠNH*

Ảnh: Sưu tầm


Trách bác lắm, giận bác nhiều
Lịch sử ghi lại trăm điều chua cay
Quyền cao bác nắm trong tay
Rồi cùng anh Dũng tác oai… nước nhà
Nhóm lợi ích cho sinh ra
Quan tham nhan nhản thể là quân Nguyên
Quốc nạn mua bán chức, quyền
Cũng từ thời bác nối liền đến nay
Quan chức thế lực trong tay
Vơ vét, đục khoét cả ngày lẫn đêm
Bác càng chăn ấm nệm êm
Dân càng đói rét, càng thêm oán hờn
Bác cao như núi Thái Sơn
Dân đen ngụp lặn đáy bùn bác ơi!
Thời quyền chức bác qua rồi
Nhưng hậu quả biết mấy đời phải mang
Nhà máy thua lỗ hàng ngàn
Dự án đắp chiếu tràn lan khắp vùng
Nền kinh tế suýt tiêu tùng
Nợ công triệu tỷ hãi hùng toàn dân
Trách bác, giận bác vạn lần
Bác và anh Dũng phải cần hổ ngươi
Nhắc đến bác họ chê cười
Nói đến bác thì người người trề môi!
6/8/2020
Tú Sụn
* Nguyên Tổng Bí thư Đảng.