THAM LAM

Ảnh: Sưu tầm


Đã thành cán bộ cấp cao
Quá trình phấn đấu gian lao miệt mài
Thế là anh cũng có tài
Nhưng mà thiếu đức tương lai hết rồi
Nhà giam xếp chỗ anh ngồi
Tham lam đưa đẩy cuộc đời hẩm hiu
Bước vào cái tuổi xế chiều
Chắc anh ý định làm liều một phen
Ai ngờ số rệp, vận đen
Tay anh đón cái còng quen bao ngày
Sự đời cũng lạ lắm thay
Ngọt bùi đã nếm, đắng cay chưa từng
Nhìn anh nuối tiếc quá chừng

14/8/2018
Tú Sụn