CĂM HỜN

Ảnh: Đồng đội


Mười bốn tháng ba năm tám tám
Giặc Tàu nuốt sạch “tốt” sạch “vàng”
Chúng mưu đồ rắp tâm thảm sát
Cướp Gạc Ma, khốn nạn, hung tàn

Chúng xâm phạm chủ quyền trắng trợn
Vũ khí tấn công, pháo tầm xa
Chúng ngang nhiên đem ra sử dụng
Đoạt mạng sáu tư chiến sĩ ta

Bất chấp luôn thông lệ quốc tế
Ngăn cản tàu cứu hộ nạn nhân
Căm hờn này muôn đời sâu sắc
Lũ tham tàn, bành trướng vong thân

Chính đây là một vụ thảm sát
Lính công binh không thể đối đầu
Lấy màu máu ra mà chiến đấu
Cho mai sau con cháu hiểu sâu

Máu chiến sĩ đỏ tươi ngọn sóng
Nơi đất liền nước mắt thành dòng
Thù cướp nước âm thầm cay đắng
Chữ vàng, bốn tốt, phải đành lòng

Giờ Gạc Ma đất ta địch ở
Ngậm căm hờn chưa thể đấu tranh
Hãy đợi đấy! Bọn quân xâm lược
Sẽ có ngày phải trả máu tanh
8/7/2020
Tú Sụn
P/s: Viết nhân ngày đến thăm khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Lâm, Khánh Hoà.