NHỮNG MÙA TRĂNG

Ảnh: Sưu tầm


NHỮNG MÙA TRĂNG
Trăng thanh gió mát ngạt ngào hương
Trăng khuyết đêm buồn cỏ đẫm sương
Trăng sáng khuôn Hằng tươi nét ngọc
Trăng lu bóng Cuội sậm màu tương
Trăng tàn đóm rọi đầy nẻo lối
Trăng tỏ trẻ nô khắp ngã đường
Trăng lặn chúng mình đành tạm biệt
Trăng non lại hẹn gặp người thương
30/4/2022
Tú Sụn