ĐỘI QUÂN TÓC DÀI*

Ảnh: Sưu tầm, minh hoạ


(Thơ vui)

Lính IK01
Như bà chúa tổng đài
Con cưng đại đội một
Là đội quân tóc dài

Em nào cũng trắng múp
Em nào cũng măng tơ
Đám trai cứ thậm thụt
Nhưng chỉ có mà mơ

Gọi không một không một
Nghe rõ tiếng tân binh
Cười khúc kha khúc khích
Ấy thế rồi làm thinh

Em nào cũng tinh tướng
Xin cắm phít không cho
Chỉ sĩ quan, thủ trưởng
Làm nhiệm vụ phải lo

Tìm hiểu ra mới biết
Lý do là thế này
Tân binh chỉ cưa kéo
Nên sợ cháy đường dây

Lính IK01
Xinh như những bông hoa
Á khôi tiểu đoàn một
Chỉ làm việc theo ca

Lính IK01
Thời bảy lăm-tám hai
Sỹ quan tán mới đổ
Tội mấy thằng con trai

Lính IK01
Em nào cũng dễ thương
Nhưng kỷ luật quân đội
Tân binh cấm yêu đương
24/7/2020
Tú Sụn
* Thơ vui, nhớ lại thời 1975 mới về Trung đoàn 575.