CÓ KHÔNG CÓ VÙNG CẤM?*

Ảnh: Sưu tầm


CÓ KHÔNG CÓ VÙNG CẤM?*
Đã rõ Bộ Khoa học Công nghệ
Đẻ đề tài chỉ nghiên cứu ma
Gắn mác lên đến cấp nhà nước
Hàng chục tỷ ngân sách chi ra

Nhục nhã nhất Học viện Quân y
Sau một tháng khua chiêng gióng trống
Thực chất ra chẳng nghiên cứu gì
Bán danh dự thành nguỵ khoa học

Trắng trợn nhất là Bộ Y tế
Đã thần tốc cho phép lưu hành
Nói thẩm định chỉ là nói láo
Đúng bọn này gian dối lưu manh

Tại sao nói không có vùng cấm
Mà hình như chẳng dám lôi ra
Tướng Công an đã nói chắc nịch
Không lẽ nào múa miệng ba hoa
20/1/2022
Tú Sụn
* Đại án vụ kit test công ty Việt Á, núp bóng cái gọi là đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước để đi mua nguyên liệu, thành phẩm… về thổi giá, hối lộ thu hàng ngàn tỷ đồng.