MƠ…

Ảnh: Quang Thông


Dẫu biết rằng không thể thật
Nhưng đêm ngày anh vẫn mong
Thoảng dáng ai như giông giống
Anh lại mơ… rạo rực lòng
26/3/2020
Tú Sụn