YÊU NHỚ LÀNG QUÊ

Ảnh: Sưu tầm


YÊU NHỚ LÀNG QUÊ
Quê hương nhớ mãi nhớ hương quê
Kề núi ngát xanh ngát núi kề
Lúa mượt đồng xinh đồng mượt lúa
Tre dày lối đẹp lối dày tre
Thấy còn sương đẫm sương còn thấy
Nghe vẳng gió reo gió vẳng nghe
Mến quý làng yêu làng quý mến
Mê hoài xóm cũ xóm hoài mê
2/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược từ phải sang trái từ trên xuống dưới vẫn giữ nguyên bài gốc:

Quê hương nhớ mãi nhớ hương quê
Kề núi ngát xanh ngát núi kề
Lúa mượt đồng xinh đồng mượt lúa
Tre dày lối đẹp lối dày tre
Thấy còn sương đẫm sương còn thấy
Nghe vẳng gió reo gió vẳng nghe
Mến quý làng quê làng quý mến
Mê hoài xóm cũ xóm hoài mê
2/11/2021
Tú Sụn