CÚC VÀO THU

Ảnh: Sưu tầm


CÚC VÀO THU
Mỗi độ Thu về rực rỡ hoa
Vàng ươm đón gió nở chan hoà
Ngày xưa sướng khổ luôn cùng bậu
Kỷ niệm vui buồn chỉ mỗi ta
Em thích màu bông trong ước muốn
Anh trồng luống cúc trước hiên nhà
Sương giăng thẫm ngõ càng hiu quạnh
Sắc ấy đem lòng nhớ thiết tha
28/8/2023
Tú Sụn