NGU NGƠ

Ảnh:Sưu tầm


Ôi ông viện trưởng Pasteur*
Anh từ đâu đến ngu ngơ thế này
Theo anh nói hiểu sao đây?
Trường học miễn nhiễm không lây được à?
Chờ có sốt ho hiện ra
Thì còn ý nghĩa gì là cách ly?
Phòng dịch mà nói chi chi
Nếu nhỡ bùng phát còn gì nữa anh!
Rút lời lại cho nó lành
Ngu ngơ đến thế trở thành hại dân
26/2/2020
Tú Sụn
* Hiện chúng ta đang sợ rằng nếu một trường hợp bị nhiễm trong trường học thì sẽ tiếp tục lây ra cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chúng ta phát hiện, giám sát bệnh tốt, trường hợp nào có yếu tố dịch tễ như sốt, ho,… thì được kiểm tra và cách ly.

“Nếu so sánh giữa các em ở nhà với các em đến trường, cá nhân tôi thấy các em đến trường sẽ an toàn hơn. Với các em có dấu hiệu dịch tễ thì được ở nhà để theo dõi sức khỏe” – Ông Lân nói.