HOÀNG HÔN ĐƠN LẺ

Ảnh: Sưu tầm


Cây dài trải bóng triền non
Vắng tanh khúc khuỷu lối mòn ngày nao
Mù sương thấm đẫm hanh hao
Nhớ em lòng bỗng nôn nao u buồn
Rưng rưng sầu muộn chực tuôn
Đau thương thổn thức, quay cuồng tâm can
Về em luyến tiếc miên man
Cô đơn một cõi, chiều tàn một thân
Góc trời mây tím mấy vầng
Tà huy leo lét lịm dần vào đêm
Vạn buồn giờ lại buồn thêm
Hoang tàn cũng bởi không em chốn này
Một mình ngậm đắng nuốt cay
Hoàng hôn đơn lẻ từ rày em ơi
20/7/2019
Tú Sụn