VỊNH LŨ LỤT

Ảnh: Sưu tầm


VỊNH LỤT
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tỵ trước Tỵ này chục lẻ ba,
Thuận dòng nước cũ lại bao la.
Bóng thuyền thấp thoáng giờn trên vách,
Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà.
Bắc bậc người còn chờ chúa đến,
Đóng bè ta phải rước vua ra.
Sửa sang việc nước cho yên ổn,
Trời đã sinh ta ắt có ta.

(Hoạ bài VỊNH LỤT của Nguyễn Khuyến)
VỊNH LŨ LỤT
Tuần này thêm nữa đủ tuần ba
Lụt nhẩy ngập tràn khóc với la
Sáng sớm nước duềnh trôi chái bếp
Chiều hôm lũ phả lút nền nhà
Trâu bò tháo ngáng bầy tuôn chạy
Gà vịt mở chuồng chúng túa ra
Lúa má hoa màu chìm dưới nước
Đồ ăn biết kiếm ở đâu ta?
10/7/2021
Tú Sụn