THU ƠI Ở LẠI


Cuối trời vần vũ xám chiều tà
Gió đông về vội với mưa sa
Từng cơn sóng dội không ngưng nghỉ
Dội mãi liên hồi nát lòng ta

Mưa chi thôi rữa một màu hoa
Loài hoa ngày tháng mãi thiết tha
Ái ân chưa trọn sao đành nỡ
Cách biệt đôi đường, thu phôi pha

Không lẽ thu đành phải chia xa
Đang vui êm ấm dưới một nhà
Bỗng dưng trời đất lên thịnh nộ
Quay cuồng giận dữ tựa phong ba

Quyến luyến trời thu mộng hiền hoà
Êm đềm ấm áp tháng ngày qua
Thu ơi đừng nỡ, thu đừng nữa
Chia lìa bức tử, giấc Nam Kha*
16/4/2019
Tú Sụn
* Giấc Kê vàng